Thông Báo Công Bố Hợp Quy Micro Rv-9900 Và Amplifier 3in1 Pro-450

CÔNG BỐ HỢP QUY MICRO RV-9900

Từ ngày 10/12/2020, Công ty TNHH Ngô Minh đã công bố hợp quy Micro không dây RV-9900 có dải tần 25 MHz đến 2000 MHz do công ty này phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Giấy chứng nhận hợp quy micro không dây RV-9900

Bản công bố hợp quy micro không dây RV-9900 do Công ty TNHH Ngô Minh phân phối

Tem hợp quy được dán ở thùng thùng bìa lớn đựng micro RV-9900

Tem hợp quy được dán ở tùng thùng bìa sản phẩm Micro RV-9900

CÔNG BỐ HỢP QUY AMPLIFIER 3IN1 PRO-450

Từ ngày 21/03/2021, Công ty TNHH Ngô Minh đã công bố hợp quy Amplifier 3in1 PRO-450 có dải tần 25 MHz đến 2000 MHz do công ty này phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Giấy chứng nhận hợp quy amplifier 3in1 PRO-450

Bản công bố hợp quy Amplifier PRO-450

Tem hợp quy được dán ở thùng bìa sản phẩm Amplifier PRO-450

1 thoughts on “Thông Báo Công Bố Hợp Quy Micro Rv-9900 Và Amplifier 3in1 Pro-450

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978308345
Liên hệ